หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุ ...
2018-10-20 10:27:59
อบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิช ...
2018-10-18 15:33:15
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 58510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ค ...
2018-10-04 13:46:34
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-08-18 18:02:39
สาขาวิชาดนตรีร่วมกับ Mahajak ยกทีมงานพร้อมเครื่องเสียงคุณภาพ จัดเสวนาโดยกูรู พร้อมมอบทุนการศึกษา และของรางวัลมากมาย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท มหาจักร ผู้แทนจ ...
2018-09-17 15:18:49
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารั ...
2018-09-13 17:51:36
โฉมใหม่!! ศิลปกรรมจะรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมติวเข้มให้นักศึกษารุ่นพี่ วิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาฯ
เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ ...
2018-09-13 17:36:31
ศิลปกรรม ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาฯ จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรตเป็นประธานในพิธีเปิด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรร ...
2018-09-13 17:04:30
สาขาวิชาจิตรกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม เข้ารับการตรวจประ ...
2018-09-13 16:04:29
ศิลปกรรม ผลักดัน!!งานวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ มุ่งพัฒนาชุมชน จ.สมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2018-09-13 15:55:26
ข่าวย้อนหลัง