หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) แบบออนไลน์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) แบบออนไลน์เพจคณะศิ ...
2021-07-16 17:31:49
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ด้วย Google Meet
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกร ...
2021-07-16 17:23:28
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T ผ่านช่องทางออนไลน์
(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/U2T.SSRU/)วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  คณะศิลปกรร ...
2021-07-16 17:05:36
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนิเทศศิลป์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่ ...
2021-07-16 16:46:17
ประชุมผู้บริหารและผู้ประกอบการเพื่อหารือด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี จัดประชุมทีมผู้บริหารผ่านช ...
2021-07-16 15:46:28
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รอง ...
2021-07-15 19:08:46
ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดนตรี แบบออนไลน์
(ขอบคุณภาพ จาก อ.อวัสดากานต์ ภูมี)ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดนตรี แบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาค ...
2021-07-15 17:57:22
ประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบ ...
2021-07-15 17:37:17
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ แบบออนไลน์ด้วย Google Meet
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการป ...
2023-04-25 11:13:24
คลิป EP2 ฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”วิทยาก ...
2021-05-21 12:47:07
ข่าวย้อนหลัง