หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

มาฟังแนวโน้มงานนิเทศศิลป์ ในมุมมองของนักวาดการ์ตูนชื่อดัง “พี่เดอะดวง” วีระชัย ดวงพลา
มาฟังแนวโน้มงานนิเทศศิลป์ ในมุมมองของนักวาดการ์ตูนชื่อดัง “พี่เดอะดวง” วีระชัย ดวงพลา&nb ...
2021-05-05 13:41:01
Poster Safe Zone เปิดโลกสร้างสรรค์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-05 13:27:51
Poster บรรยายหัวข้อ "เทรนด์ศิลปะในมุมมองนักสร้างสรรค์"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-05 16:47:52
Teaser โครงการเสวนาเปิดโลกสร้างสรรค์
Your browser does not support HTML5 video.งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.fa ...
2021-05-05 12:49:49
การอบรมถ่ายภาพพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (Talent)
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (T ...
2021-04-19 11:13:07
วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 "สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  "สาขาวิชาก ...
2021-04-05 16:40:33
วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 "สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์"
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 &nb ...
2021-04-05 16:40:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 มี ผศ.ดร.ชุ ...
2021-04-05 16:08:59
อ.ไข่ ศิลปินนักร้อง0ากวงมาลีฮวนน่า และศิลปกรรม'สวนสุนันทา เตรียมเกิดความร่วมมือในอนาคต
10 กุมภาพันธ์ 2564 นายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อ.ไข่ ศิลปินและนักร้องเพลงเพื่อชีวิต นักร้องนำและผู้ก่อตั้ง ...
2021-04-05 13:20:09
Virtual Class ห้องเรียนเสมือนจริง นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ด้วยโปรแกรม ZOOM
Virtual Class ห้องเรียนเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม ZOOMนี่คือการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื ...
2021-04-05 12:09:27
ข่าวย้อนหลัง