หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ1. การ ...
2020-07-19 22:59:24
อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ จัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันเกิด พระเจนดุริยางค์ เชิ ...
2020-07-19 22:47:49
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาศิลปะการแสดง (แบบออนไลน์)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-07-19 22:36:43
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.โท และป.เอก) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 22:27:03
สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 21:41:15
สาขาวิชาการดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 21:28:18
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 21:01:24
สาขาวิชาจิตรกรรมและนิเทศศิลป์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2020-07-19 20:59:57
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ "หัวเราะได้ ร้องไห้(ก็)เป็น"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้อ ...
2020-07-19 02:37:07
ข่าวย้อนหลัง