หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ กระทรวง อว. เตรียมพบกับโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ กระทรวง อว. มหาวิทยาลัย ...
2021-12-23 15:46:34
รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานจัดประชุ ...
2021-11-18 15:21:47
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ผศ.ดร ...
2021-12-23 11:55:13
นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ออกแบบตกแต่งแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านบางวัว จ.สิงห์บุรี
(ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 น ...
2021-11-17 12:49:23
พิธีเปิดและนิทรรศการโครงการพิเศษ 7สี 7ศอก - thesis exhibition
รับชม คลิก https://www.facebook.com/100265959061718/videos/571920207442309งานประชาสัมพันธ์เพจคณ ...
2021-11-17 11:36:50
รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรม ...
2021-11-17 10:20:10
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตและภริยาแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ และอาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ ...
2021-11-18 13:19:16
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ประจำปี 2565
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการ ...
2021-11-03 14:48:33
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นำเสนอการออกแบบชุดผ้าไหมให้กับท่านฑูตและภริยา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถา ...
2021-10-26 16:55:48
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ...
2021-10-19 14:58:41
ข่าวย้อนหลัง