หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

รวมพลัง จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ประชุมติดตามการเตรียมงาน FunFair ครั้งที่ 2 เพลินเพลินจะ Learn ใจ
วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-02-20 12:42:03
ออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมกับ ออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าประชุมหารือ กับ โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล เพื่อวางแผนการทำความร่วมมือร่วมกัน
วันที่ 30 มกราคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการส ...
2024-02-20 06:18:11
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการ ...
2024-02-20 06:03:24
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 30 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อ ...
2024-02-20 05:50:01
ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) จัดกิจกรรม workshop “Waste Life”
วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) โดย ...
2024-02-19 22:49:35
ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) จัดกิจกรรม workshop “Waste Life”
วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) โดย ...
2024-02-19 22:37:54
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2024-02-19 18:08:45
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภา ...
2024-02-19 17:57:18
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
วันที่ 24 มกราคม 2567 รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  พร้อมด้วยนักศึกษาผู้แทน ...
2024-02-19 17:50:14
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันที่ 18 มกราคม 2567 ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นักวิเคราะห์ ...
2024-02-19 10:35:35
ข่าวย้อนหลัง