หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

พิธีเปิดและนิทรรศการโครงการพิเศษ 7สี 7ศอก - thesis exhibition
รับชม คลิก https://www.facebook.com/100265959061718/videos/571920207442309งานประชาสัมพันธ์เพจคณ ...
2021-11-17 11:36:50
รุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ แบบออนไลน์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมสโมสรนักศึกษาปัจจุบัน คณะศิลปกรรม ...
2021-11-17 10:20:10
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตและภริยาแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ และอาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ ...
2021-11-18 13:19:16
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ประจำปี 2565
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการ ...
2021-11-03 14:48:33
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นำเสนอการออกแบบชุดผ้าไหมให้กับท่านฑูตและภริยา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถา ...
2021-10-26 16:55:48
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ...
2021-10-19 14:58:41
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2564 โดย ผศ.ดร.เอกพ ...
2021-10-19 14:42:23
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจปร ...
2021-10-06 21:55:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย”
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไท ...
2021-10-04 15:23:52
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 2
(ขอขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/SSRUTHEATRE/ และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)วั ...
2021-09-06 20:25:16
ข่าวย้อนหลัง