หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/ ...
2023-02-16 18:51:23
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
วันที่ 24 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังว ...
2023-02-16 17:55:05
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop ทางดนตรี ภาพใต้ชื่อ “SSRU Music Conference & Workshop (Learn With Legend)”
วันที่ 21-22 มกราคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop ทางดนตรี ภาพใต้ชื่อ &ld ...
2023-02-16 17:20:45
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2566
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-02-02 12:23:09
SSRU Music Conference and Workshop : “The Little Things Drum”
วันที่ 10 มกราคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ ศิริวงษ์สุวรรณ จัดกิจกรร ...
2023-01-27 11:48:51
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2023-01-21 11:25:01
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมงาน SSRU Open House 2022
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน S ...
2023-01-20 23:47:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมและดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอ ...
2023-01-17 15:24:44
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Cl ...
2023-01-16 15:44:14
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565  โดยม ...
2023-01-16 13:02:44
ข่าวย้อนหลัง