หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

เสวนา บันดาลไทย “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”
ขอเชิญรับฟังการเสวนาจากศิลปินนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ในการเพิ่มมูลค่าม ...
2022-03-16 18:32:56
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) เพื่อติดตามการด ...
2022-03-16 13:38:40
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าพบรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สจล. เพื่อขอคำแนะนำและปรึกษาสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่าย ...
2022-03-16 13:07:28
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าว "ไทยทะยาน”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าว "ไทยทะยาน ...
2022-03-16 12:31:10
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมงาน"ไทยทะยาน" ร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะ ...
2022-03-15 14:55:18
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2022-02-21 14:52:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "งานสร้างสรรค์"
วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ป ...
2022-02-21 13:52:49
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบออนไ ...
2022-01-18 16:04:01
ผู้บริหาร ศิลปกรรม'สวนสุนันทา ร่วมประชุมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอแผนงานโครงการ Hackathon
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ...
2022-01-15 23:21:56
สถาบันคลังสมองของชาติ เข้าพบคณบดี เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ในฐานะที่เป็นผู้ที่จบหลักสูตร RDI-MAC
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สถาบันคลังสมองของชาติ โดย สกสว. เข้าพบ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรร ...
2022-01-15 23:04:32
ข่าวย้อนหลัง