หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชุมครั้งที่ 2)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร ...
2021-07-19 18:24:20
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และงานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอน GE แบบใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ คณะศิล ...
2021-07-19 17:49:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2021-07-19 16:59:41
Day2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 16:41:34
Day1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 16:41:45
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 14:21:50
อบรมกิจกรรมเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายศิษย์เก่า
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึก ...
2021-07-19 13:08:33
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) ในรูปแบบออนไลน์ด้ว ...
2021-07-19 12:56:59
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม "ศิลปกรรมต้านภัยโควิด-19" กิจกรรมอบรมออนไลน์ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.รุ่ง ...
2021-07-16 19:23:33
ข่าวย้อนหลัง