หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

Day1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 16:41:45
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิ ...
2021-07-19 14:21:50
อบรมกิจกรรมเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายศิษย์เก่า
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึก ...
2021-07-19 13:08:33
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) ในรูปแบบออนไลน์ด้ว ...
2021-07-19 12:56:59
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม "ศิลปกรรมต้านภัยโควิด-19" กิจกรรมอบรมออนไลน์ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.รุ่ง ...
2021-07-16 19:23:33
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อเตรียม ...
2021-07-16 19:08:53
โครงการอบรม หัวข้อ "การพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อกา ...
2021-07-16 18:37:31
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) แบบออนไลน์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (วาระพิเศษ) แบบออนไลน์เพจคณะศิ ...
2021-07-16 17:31:49
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ด้วย Google Meet
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกร ...
2021-07-16 17:23:28
ข่าวย้อนหลัง