หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นายธนพนธ์ อินสุภะ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายธนพนธ์ อินสุภะนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัล "เหรียญท ...
2021-05-15 14:36:09
นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายภัทรวุธ จุลพันธ์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปก ...
2021-05-15 13:51:58
นางสาวลลิตา ศรีอ่อน สาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาได้รับรางวัล "ประเภทสร้างสรรค์" ระดับอุดมศึกษานางสาวลลิตา ...
2021-05-13 14:36:37
นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ...
2021-05-11 15:13:35
นายมงคล อิงคุทานนท์ ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
        #ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา          ...
2021-05-11 13:53:55
นางสาวศิริลักษณ์ วงศร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             ...
2021-05-11 13:27:48
นายจิณณวัตร ละครชัย นักศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทารางวัลน้องเยอะมากกกก ----------------------------------------- ...
2021-05-11 13:04:10
ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา นายมงคล อิงคุทานนท์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายมงคล อิงคุทานนท์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2021-05-05 18:21:23
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมณัฐมล อนุศักดิ์สิริ ( Nattamon Anusaksiri )ศิลปนิพนธ์: สภาวะห้วง ...
2021-05-05 17:37:57
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการประกวดในเวทีระด ...
2021-03-27 11:05:18
ข่าวปัจจุบัน