หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นายธนพนธ์ อินสุภะ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายธนพนธ์ อินสุภะนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัล "เหรียญท ...
2021-05-15 14:36:09
นางสาวลลิตา ศรีอ่อน สาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาได้รับรางวัล "ประเภทสร้างสรรค์" ระดับอุดมศึกษานางสาวลลิตา ...
2021-05-13 14:36:37
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการประกวดในเวทีระด ...
2021-03-27 11:05:18
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล และรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยบร ...
2018-09-26 14:42:26
นักศึกษาการละครสวนสุนันทา “ชนะเลิศ” Make up & Over สวยส่งต่อความดี รางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!!
นักศึกษาการละครสวนสุนันทา “ชนะเลิศ”Make up & Over สวยส่งต่อความดี รางวัลมูลค่ากว่า 1 ...
2018-09-26 14:40:57
แฟชั่นดีไซน์ คว้ารางวัลอีกแล้ว ในโครงการ Fashion V Together the Student Fashion Showcas ครั้งที่ 7
แฟชั่นดีไซน์ คว้ารางวัลอีกแล้วในโครงการ Fashion V Together the Student Fashion Showcas ครั้งที่ ...
2018-09-26 14:40:42
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าพบท่านอธิการบดี
รูปภาพเพิ่มเติม นศ.จิตรกรรมเข้าพบท่านอธิการบดี.pdf ...
2018-09-26 14:40:33
นักศึกษาป.โทสาขาศิลปะการแสดง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช.
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดพิธีลงนามสัญญารับทุ ...
2018-09-26 14:39:54
นักศึกษาจิตรกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายณัฐธวัช พันธุ์สอิ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสต ...
2018-09-26 14:39:42
ข่าวปัจจุบัน