หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

ศิษย์เก่าสาขา ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด Best of Entertrainment TikTok Awords Thailand 2023
ขอแสดงความยินดี  กับ  น้องต๊อกแต๊ก"นางสาวสุธิรจน์ ศรีเพ็ชร"ศิษย์เก่า แขนงวิชาศิล ...
2023-11-18 14:22:16
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ที่ได้รับรางวัล โครงการ MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลจาก ...
2023-10-19 17:42:56
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คว้า 2 รางวัล!! จากการประกวดออกแบบชุด Chiang Rai Fashion to the World 1st Designers Competition “Fashion on the Road”
ขอแสดงความยินดี  นายทักษิณ มะลูลีม นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คว้า 2 รางวัล!! &nb ...
2023-09-14 16:16:13
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจั ...
2023-09-13 13:57:17
ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคล อิงคุทานนท์ ศิษย์เก่าจากแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคล อิงคุทานนท์ ศิษย์เก่าคนเก่งจากแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับรางว ...
2023-09-07 12:37:57
นักศึกษาจากแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัล “Best of Sustainable Design”
ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาจากแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัล “Best of Sustainable Design ...
2023-05-10 14:41:20
วงดนตรีของนักศึกษา LASTTRAIN ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1"
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วง LASTTRAIN  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอั ...
2023-04-24 15:14:16
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา & ...
2023-02-16 16:54:42
2 นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ครองมงกุฏ SSRU Queen 2023 และติด 1 ใน 5
ขอแสดงความยินดี“น้องตังเม กมนลัดดา นัชชาวรมนต์”นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย ...
2023-02-16 16:40:00
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” Thailand Green Design Awards 2023
ขอแสดงความยินดี นายณัฏฐ สิงหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศ ...
2023-02-02 11:46:12
ข่าวย้อนหลัง