หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

ที่หนึ่งของที่หนึ่ง นศ.ศิลปกรรม ได้รับรางวัล The Best of the Best Young “TGDA2019”
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา การประกวด Thailand Green Design Awards 2019 นำผู้ที่ได้รับรางวั ...
2019-02-04 16:23:14
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลองสวัสดีปีใหม่ 2562 และเลี้ยงขอบคุณทีมงา ...
2019-01-16 10:36:30
ผลงานนักศึกษาจัดแสดงในงาน STYLE BANGKOK 2018
ผลงาน Rice Style (จากการประกวด Craft the Future)ออกแบบโดย วริศ อุ่นสมบัติ / มงคล อิงคุทานนท์ (นักศึก ...
2018-12-17 13:06:55
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11
นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร (ตั้ม)นางสาวนริศรา ฉายแสง (เกด)เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 25 ...
2018-12-17 10:55:31
นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครได้รับเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี
นางสาวพุธิตา สืบสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร ได้รับการพิจารณาผลงาบทความวิจัย ...
2018-12-17 11:00:26
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดกระทง ในวันลอยกระทง 2561
ทีมประทีปสุนันทา ทีมตาหวานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2018-11-27 19:37:57
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวรวิทย์ วัฒนะพานิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ...
2018-10-25 08:11:14
นศ.ศิลปกรรม ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย!!! และร่วม workshop โครงการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายกันตภณ มาลีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2018-10-19 16:19:07
นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน 1st International YouTuber
นายธนากร ผิวเหลือง นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางว ...
2018-10-16 00:45:12
นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เขตป้อ ...
2018-10-15 23:30:31
ข่าวย้อนหลัง