หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นักศึกษาแขนงวิชาออกแบบแฟชั่น ร่วงส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบชุดประจำชาติ Miss Universe 2021
นายกริชทอง ช่างเหล็กนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกว ...
2021-11-16 11:27:22
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์และได้แสดงผลงานจริง ณ จ.สงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-15 17:02:52
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ผ่านการคัดเลือกประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-09-06 19:29:24
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ขอแสดงความยินดี " นายธีรภัทร ศรีษะเกษ " นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสต ...
2021-08-06 13:40:12
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัลในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ขอแสดงความยินดี " นางสาวธิดารัตน์ ลานยา " นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศา ...
2021-08-06 12:51:10
งานวิจัยของนักศึกษาได้รางวัล นายสิชล รอดทยอย
นายสิชล รอดทยอยนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-06-20 12:17:18
"ฐานฟื้นฟูประการัง จากวัสดุธรรมชาติ"
ฐานประการังโดยวัสดุธรรมชาติ โดยนายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด ...
2021-06-20 11:57:05
ผลการประกวด ADAPTATION DESIGN FVT#9 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 12:40:42
กระถางต้นไม้จากดินเผาอ่างทอง โดย กัลยารัตน์ ทรัพย์มาก สร้างแบรนด์ CLAY : ATIVE
นางสาวกัลยารัตน์  ทรัพย์มาก ศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-05-19 16:14:31
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา นายเนติธร อรรถาโภชน์ "กู๊ด" นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายเนติธร อรรถาโภชน์ "กู๊ด"นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคณะศิลปกร ...
2021-05-18 00:49:48
ข่าวย้อนหลัง