หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายภัทรวุธ จุลพันธ์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปก ...
2021-05-15 13:51:58
นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ...
2021-05-11 15:13:35
นายมงคล อิงคุทานนท์ ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
        #ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา          ...
2021-05-11 13:53:55
นางสาวศิริลักษณ์ วงศร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             ...
2021-05-11 13:27:48
นายจิณณวัตร ละครชัย นักศึกษาสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทารางวัลน้องเยอะมากกกก ----------------------------------------- ...
2021-05-11 13:04:10
ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา นายมงคล อิงคุทานนท์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายมงคล อิงคุทานนท์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2021-05-05 18:21:23
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
นักศึกษาที่ได้รับศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมณัฐมล อนุศักดิ์สิริ ( Nattamon Anusaksiri )ศิลปนิพนธ์: สภาวะห้วง ...
2021-05-05 17:37:57
อาจารย์และนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรเ ...
2021-01-18 16:16:34
Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง ผลงานนักศึกษา ออกแบบผิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวอริษรา บุตรโคตร นักศึกษา ...
2020-11-19 18:03:20
ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด ผลงานนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวแพรว แซ่ลิ้ม นักศึกษาชั้น ...
2020-11-19 17:43:02
ข่าวย้อนหลัง