หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กวาดทุกรางวัล การประกวด Cover Dance
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัล &l ...
2022-06-13 11:26:44
วางวัลชนะเลิศ!! Cover Dance เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ น.ส ชมพูนุท พุทธสุนทร นำทีม ค ...
2022-06-13 11:16:56
"กระดาษสาหร่าย" ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-25 10:11:06
นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก
ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกอนันต์ ดาวมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลป ...
2022-04-22 11:18:38
นายอดุลวิทย์ บุญหนุน ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นายอดุลวิทย์ บุญหนุน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  ...
2022-01-15 22:18:32
2 นักศึกษา สาขาจิตรกรรม ได้รับทุน กองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับก ...
2022-01-11 11:36:12
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-12-27 11:17:53
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-12-23 11:29:12
ข่าวย้อนหลัง