หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ “บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562
“บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562 สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพั ...
2019-05-17 18:03:20
ผศ.นภดล สังววาลเพ็ชร กับผลงานผลิตภัณฑ์จากถ่าน บนสื่อออนไลน์ sanook
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจาก ถ่าน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอ ...
2019-05-17 14:48:16
อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เด็ก
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญเพื ...
2019-05-16 12:42:39
ผลงานวิจัยโดดเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานปจัดแสดง ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเชิญให้ร่ ...
2019-04-17 11:55:08
ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำศิลปะการแสดง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลงาน โครงการ M-Culture Talent
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญจากสำน ...
2019-04-09 09:41:57
ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนง ...
2019-03-22 13:35:11
อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ (นิเทศศิลป์) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษที่ มรภ.เลย
15-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเช ...
2019-03-18 11:19:31
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ ในพิธีศาสนามหามงคล 5
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในต ...
2019-03-13 10:21:55
อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี วช.
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562 อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล อาจารย์ ...
2019-02-07 10:02:25
อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับการสัมภาษณ์ลงนิตยสารออนไลน์
คลิก เพื่ออ่านบทสัมภาษณ์ -->  https://marshomme.com/prism/9610000125343 ...
2019-01-16 11:52:13
ข่าวย้อนหลัง