หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผลงานวิจัย กระดาษจากเปลือกถั่ว PEANUT SHELL PAPER ได้ลงสื่อออนไลน์ เพจ Environman
อ่านข่าว คลิก https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1757249537736819/3726323874162699/งานป ...
2021-07-19 11:32:44
ผลงานวิจัย กระเป๋าจากเปลือกข้าวโพด Corn Husk Paper Bag ได้ลงสื่อออนไลน์ เพจ Environman
อ่านข่าว คลิก  https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1745027465625693/373422463003929 ...
2021-07-19 11:22:49
งานวิจัยอาจารย์และนักศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ลงสื่อออนไลน์ eduzone
อ่านข่าว คลิก https://www.eduzones.com/2021/05/26/ssru-210/งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2021-07-19 11:13:00
นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยเวทีนานาชาติ ‘กระดาษจากเปลือกถั่ว’ นวัตกรรมใหม่เพื่อความยั่งยืน
ขอขอบคุณ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง ผลงาน ...
2021-07-19 11:04:26
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ได้รับรางวัล Gold และ Silver Medal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอา ...
2021-07-16 19:44:23
อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร
(ขอบคุณภาพและข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภ ...
2021-07-16 19:16:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับรางวัล BRONZE Medal
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออ ...
2021-07-16 18:50:27
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะ ...
2021-07-16 18:31:07
อ.อวัสดากานต์ ภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดน ...
2021-05-21 13:11:45
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญ ...
2021-05-17 01:39:03
ข่าวย้อนหลัง