หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก(ศิลปะการแสดง) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญ ...
2023-09-08 15:38:07
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท - ป.เอก ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562
โทร. 021601174-75 โทรเลย!!งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSS ...
2019-07-15 12:19:49
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการต ...
2019-07-15 11:25:57
ประกาศรับสมัคร ป.โท สาขาศิลปะการแสดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาศิลปะการแสดงหมดเขต วันที่ 30 เมษายน 2562!! ...
2019-04-30 16:11:18
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ...
2019-03-11 09:57:15
ข่าวย้อนหลัง