หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2024-06-15 21:55:01
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ รุ่นที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสต ...
2024-06-14 17:18:08
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ รุ่นที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสต ...
2024-06-14 17:12:32
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2024-05-17 15:47:16
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 15 มีนาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2024-04-02 16:53:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสู่งานวิจัยด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดอยุธยา
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัดโครงการอบ ...
2024-03-26 15:22:33
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-12-19 09:58:18
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1
2023 SSRU MFA Graduate Art & Design Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักส ...
2023-11-17 18:14:27
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2023-10-19 16:27:44
ข่าวย้อนหลัง