หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1
2023 SSRU MFA Graduate Art & Design Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักส ...
2023-11-17 18:14:27
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2023-10-19 16:27:44
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2023-09-14 15:33:44
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2023-09-11 13:29:24
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2023-09-07 13:03:33
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-08-24 13:17:58
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปะการแส ...
2023-08-23 12:31:20
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ"
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ...
2023-08-20 19:47:47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมสู่งานวิจัยด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัดโครงการอบรม ...
2023-07-17 22:01:28
ข่าวย้อนหลัง