หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-05-11 15:44:45
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 28 เมษายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-05-11 12:58:24
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 3 เมษายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2023-05-01 10:56:30
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปี 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ปี 2566 โดยได้รับเก ...
2023-04-26 15:32:31
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 "Mrs.Jie Liu"
เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น ...
2023-04-26 10:34:10
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ ...
2023-03-27 11:41:17
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-02-16 18:32:15
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดการสอบป้องกันวิทยา ...
2023-01-21 10:55:10
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดพิธีปฐมนิเท ...
2023-01-20 15:49:30
นักศึกษาจีน (ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (รุ่น 1) แสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
นักศึกษาจีน ได้แก่  Mr.Yongbo Lu, Mrs.Yingying Zhou และ Mr. Sai Yin จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2022-11-18 18:35:22
ข่าวย้อนหลัง