หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก

ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตร ป.เอก (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญ ...
2020-01-20 20:02:20
อาจารย์ชาวจีนเข้าพบอธิการบดี พร้อมนศ.ชาวจีน ป.เอก ศิลปกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลัก ...
2020-01-20 20:03:29
ศิลปกรรม เชิญผู้ทรงฯวิพากษ์หลักสูตร เตรียมเปิด ป.เอก ทัศน์ศิลป์และการออกแบบ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เก ...
2019-10-17 19:52:11
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-10-10 18:13:53
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก(ศิลปะการแสดง) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญ ...
2019-09-17 12:53:56
ข่าวย้อนหลัง