หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA
เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA

มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร้อมด้วย ผศ. ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภ ...
2021-05-16 16:38:23
ศิลปกรรมศาสร์ ลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนง กับภาคีรวม 7 สถาบัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสร์ ลง ...
2021-01-18 13:19:11
ลุยต่อ นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา ลงพื้นที่ ชุมชนผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิ ...
2020-09-21 19:21:05
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผลักดัน เกิด MOU สินค้าพรีเมี่ยมชุมชน-สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี
อีก 1 ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ไทยเบฟ” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร ...
2020-09-21 15:18:28
Fashion Design SSRU หารือทำ MOU กับ Bunka Fashion Collage ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 28-31 มกราคม 2563 คณะอาจารย์และผู้แทนนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาว ...
2020-02-18 11:41:30
ศิลปกรรมเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการ ลงนามความร่วมมือกับ Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดเนเซีย
วันที่ 12 กันยายน  2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Faculty of Languages ...
2019-09-17 13:28:31
ข่าวย้อนหลัง