หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA
เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA

คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายภายในประเทศ กับบริษ ...
2023-12-19 02:00:02
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA กับ CEA
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายภายในประเทศ กับ สำน ...
2023-12-19 01:54:32
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายภายในประเทศ กับ บริ ...
2023-12-19 01:54:45
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ TCAP
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายภายในประเทศ กับ สมา ...
2023-12-19 01:54:54
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พัน ...
2023-05-12 12:09:58
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบปะ-ดูงาน ณ บริษัท ทูเนียร์ จำกัด หารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ร ...
2022-01-19 15:33:21
มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร้อมด้วย ผศ. ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภ ...
2021-05-16 16:38:23
ศิลปกรรมศาสร์ ลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนง กับภาคีรวม 7 สถาบัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสร์ ลง ...
2021-01-18 13:19:11
ลุยต่อ นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา ลงพื้นที่ ชุมชนผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิ ...
2020-09-21 19:21:05
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผลักดัน เกิด MOU สินค้าพรีเมี่ยมชุมชน-สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี
อีก 1 ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ไทยเบฟ” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร ...
2020-09-21 15:18:28
ข่าวย้อนหลัง