หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA
เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA

Fashion Design SSRU หารือทำ MOU กับ Bunka Fashion Collage ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 28-31 มกราคม 2563 คณะอาจารย์และผู้แทนนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาว ...
2020-02-18 11:41:30
ศิลปกรรมเพิ่มเครือข่ายทางวิชาการ ลงนามความร่วมมือกับ Universitas Negeri Semarang (UNNES) ประเทศอินโดเนเซีย
วันที่ 12 กันยายน  2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Faculty of Languages ...
2019-09-17 13:28:31
ข่าวย้อนหลัง