หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขานิเทศศิลป์ ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตสำหรับสาขาวิชา ...
2018-09-26 14:01:06
การบรรยาย หัวข้อ หลักสูตรและแผนการเรียน 4.0 วิทยากร จาก เทคโนบางมด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนกา ...
2018-09-26 14:00:42
ประชุมเข้ม วางแผนงานและบริหารงบประมาณปี 2561
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารแผนและงบปร ...
2018-09-26 13:55:28
แสดงในงานหน้าพระเมรุมาศ พระบรมศพ จ.ระยอง
เมื่อ 26 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2018-09-26 13:52:22
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชท ...
2018-09-26 13:51:18
คณบดีมอบวุฒิบัตรนศ.สาขาวิชานิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มอบเกียรต ...
2018-09-26 13:50:16
นักศึกษาได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2017 เข้าพบท่านอธิการบดี
          เช้าวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยา ...
2018-09-26 13:50:02
กลองชุด
workshop กลองชุด โดย Note WEERACHAT ...
2018-09-26 13:49:43
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาอาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน และ ...
2018-09-26 13:49:27
สร้างโฆษณา
วันที่30 ตุลาคม 2560 นิเทศศิลป์ จัดโครงการสัมมนาการออกแบบพิเทศศิลป์ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน CREATE A ...
2018-09-26 13:49:16
ข่าวย้อนหลัง