หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หาประสบการณ์ทางดนตรีใหม่ๆให้กับนักศึกษา กิจกรรม workshop และคอนเสิร์ตเพลง Dixieland Jazz by KITASEWI BAND
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี DIXIELA ...
2019-03-01 19:50:37
จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Baramee(บารมี) of Art ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมสันทนาการฝึกสติและส ...
2019-03-01 15:38:15
อ.อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจิตรกรรมที่มูลนิธิหอพระธรรมบารมี
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้าง สมาธิ สติ ...
2019-03-01 13:57:38
นศ.จิตรกรรมวาดภาพสีน้ำโดนเด่น ศิลปินแห่งชาติกล่าวชื่นชมพร้อมมอบภาพวาดและลายเซ็น
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมเสริมสร้าง สมาธิ สติ ...
2019-02-28 19:26:33
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี DIXIELAND JAZZ BY “KITASEWI BAND”
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีDIXIELAND JAZZ BY “K ...
2019-02-25 14:14:16
นิเทศศิลป์ โชว์การแสดง ในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลี 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสต ...
2019-02-25 13:33:41
นาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา ร่วมการแสดงแลกเปลี่ยน ไทย-เกาหลี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านม อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ ฝึกซ้อมการแสดงและนำทีมนักศึกษาสาขาว ...
2019-02-25 11:18:47
ประชุมกลุ่มความรู้ KM แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัยศิลปกรรมสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 20 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริหารและแผนงาน ได ...
2019-02-21 16:29:07
นิทรรศการแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทร ...
2019-02-21 16:07:26
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนราชวินิต (เขตดุสิต)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-20 11:49:10
ข่าวย้อนหลัง