หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-19 22:47:49


วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ จัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันเกิด พระเจนดุริยางค์ เชิญ อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการเสวนา หัวข้อ “พระเจนดุริยางค์กับการพัฒนาดนตรีสากลในประเทศไทย” ณ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home