หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีและบุคลากรคณะร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
คณบดีและบุคลากรคณะร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-19 22:27:37วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้้วย  รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home