หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-20 00:30:39คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กำหนดข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ข้อปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคณะฯมีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้ทุกคนหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home