หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > วางวัลชนะเลิศ!! Cover Dance เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
วางวัลชนะเลิศ!! Cover Dance เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-13 11:16:56

ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ น.ส ชมพูนุท พุทธสุนทร นำทีม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022 (การเต้น COVER DANCE) ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถพิเศษ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยคว้ารางวัลในรูปแบบทีมชื่อ TRV ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน ได้แก่ น.ส ชมพูนุท พุทธสุนทร (หัวหน้าทีม) จากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย นายหฤษฎ์ ชัยภิรมย์สุข จากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย น.ส เฟซ่า ทชิงกามบ์ จากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ น.ส สุภัสสรา จัตุรัส จากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ น.ส กรรณิกา เยาวนะ นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ

(ขอบคุณภาพ จาก ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home