หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > 2 ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสื่อเว็บไซต์ ONCE
2 ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสื่อเว็บไซต์ ONCE

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 16:47:12

คุณวรินทร ธนูทองสัมพันธ์ และคุณญาดา ฉลุรัตน์

2 ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ขอบคุณเว็บไซต์ ONCE)


อ่านรายละเอียด คลิก https://onceinlife.co/sunday-craft-market-chaingrai?fbclid=IwAR3XpHY5ro-5C-H25S6dfudueRYbXclbRJSCFHWKag-US9UGVn2lYrI-m_Q

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home