หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Main Exhibition ในงาน 2023 ANBD Seoul Exhibition Opening Ceremony (ANBD2023)
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Main Exhibition ในงาน 2023 ANBD Seoul Exhibition Opening Ceremony (ANBD2023)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-18 16:02:51


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด Main Exhibition ในงาน 2023 ANBD Seoul Exhibition Opening Ceremony (ANBD2023) ณ Dream Forest Gallery, Seoul, สาธารณรัฐเกาหลี

(ภาพข่าว : ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home