หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง สนับสนุนการศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง สนับสนุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 15:20:11


ในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ... 

คุณภวนันท์ พรหมชนะ ตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26 (O’KUS รุ่น 26) ส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง ให้กับสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาตร์ ให้ไว้สนับสนุนการศึกษาแก่น้องๆนักศึกษา รับมอบโดย อ.ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

(ภาพ : อ.ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home