หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การเสวนาโดยนักออกแบบชื่อดังจากต่างประเทศ งานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินี
การเสวนาโดยนักออกแบบชื่อดังจากต่างประเทศ งานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 16:36:25

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร) เข้าร่วมฟังการเสวนาโดยนักออกแบบชื่อดังจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเปรู ประเทศมองโกเลีย และประเทศติมอร์เลสเต้ (ติมอร์) ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินี "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 7 จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 โซนอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์