หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินสินค้าและบริการตามหลักการ BEDO-BCG (เครื่องหมาย BioEconomy)
ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินสินค้าและบริการตามหลักการ BEDO-BCG (เครื่องหมาย BioEconomy)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-08-20 20:44:00


คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ และ อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินสินค้าและบริการตามหลักการ BEDO-BCG (เครื่องหมาย BioEconomy) (ตามคำสั่งที่ 64/2566 ลงวันที่ 6 กรกฎาคา 2566) ทั้งนี้ อาจารย์ทั้งสองได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Audit) เพื่อการขอรับรองตรา BioEconomy ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 16-20 กรฏาคม 2566 ที่ผ่านมา

**ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)**

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home