หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการตัดต่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศจอร์แดน
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการตัดต่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศจอร์แดน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-23 12:23:40

อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการนำเสนอระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ประเทศจอร์แดน

ขอบคุณภาพจาก Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan,  สมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน

                


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home