หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > 2 นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
2 นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-25 14:46:02


นายวีรภัทร ศรีษะเกษ (ซ้าย) และนางสาวโสภาพร ยงปัญญาพร (ขวา)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2565 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 ผลงาน โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สามารถชมนิทรรศการดังกล่าวตั้งเเต่วันนี้ - 8 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home