หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ก้าวต่อไป ครั้งที่ 2 การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม
ก้าวต่อไป ครั้งที่ 2 การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-11 16:29:36


วันที่ 8 มีนาคม 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 2  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G ในครั้งนี้ผลงานของน้องดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น โดยจะมีผลงานชิ้นที่ 2 หรือ 3 เพิ่ม นำเสนอต่อหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ตรวจและให้ความคิดเห็นในผลงาน โดยหลังจากนี้ นักศึกษาจะต้องผลิตชิ้นงานที่เหลืออีก 2 ชิ้น และจะมีกำหนดตรวจศิลปนิพนธ์ในเดือนถัดไป