หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การประเมินงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-25 14:06:16


การประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home