หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > 4 หน่วยงาน ร่วมมือเตรียมจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4 หน่วยงาน ร่วมมือเตรียมจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-17 00:13:19


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ประชุมร่วมกับ อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประชุมหารือเตรียมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 58)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home