หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Seminar of Acting : เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร”
โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Seminar of Acting : เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 15:59:42


วันที่ 1 เมษายน 2567 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Seminar of Acting : เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร”  วิทยากรโดย คุณอัด - อวัช รัตนปิณฑะ นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง ดอยบอย (DOI BOY) ที่ฉายทาง Netflix และนักแสดงในซีรี่ยืชื่อดัง ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น นำการเสวนา โดย ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชา และผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง (acting) จัดขึ้น ณ ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home