หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผลงานนักศึกษา 2 สาขาวิชา ร่วมแสดงในงาน Academic Exhibition & Showcase
ผลงานนักศึกษา 2 สาขาวิชา ร่วมแสดงในงาน Academic Exhibition & Showcase

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 20:08:53

การแสดงผลงานนักศึกษา
Academic Exhibition & Showcase
ในงาน Bangkok Design Week 2021
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ
สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3-11 กรกฏาคม 2564
ณ สามย่านมิตรทาวน์ ลานโปรโมชัน 
ชั้น 3
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home