หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-18 15:42:25


วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอ.คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ และทีมงาน ลงพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์และความต้องการของชุมชน เตรียมพร้อมในการดำเนินการโครงการ U2T ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและบริการวิชาการ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home