หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน จ.อุดรธานี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-22 16:25:43


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สุวิทธ์ สาดสังข์ และอาจารย์สุภาวดี จุ้ยสุขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ และนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ หมู่บ้านคีรีวงกต อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

(ขอบคุณภาพกิจกรรม : ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home