หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจ U2T COVID-19 WEEK
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจ U2T COVID-19 WEEK

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:36:18

(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/U2T.SSRU/)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ร่วมกับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ในโครงการ U2T เดินหน้าปฏิบัติภารกิจสู้ภัยโควิด-19 เชิงรุก ณ โรงเรียนบ้านประจำไม้ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรม U2T COVID-19 WEEK 'ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด' โดยปฏิบัติ 3 กิจกรรม

1. ทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ 

2. มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พี่น้องทุกคนมาฉีดวัคซีนเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home