หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นายอดุลวิทย์ บุญหนุน ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
นายอดุลวิทย์ บุญหนุน ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 22:18:32

ขอแสดงความยินดีกับ นายอดุลวิทย์ บุญหนุน 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home