หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เผยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ "กระเป๋าจากยางพารา" ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เผยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ "กระเป๋าจากยางพารา" ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-15 22:46:19


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทองผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Natuer Mate” ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากยางพารา ในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA

โดยได้รับรางวัล
1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019
3. Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada