หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2023
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 09:37:04

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2023 Periodical Exhibition โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ งานจะมีขึ้นในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 15 ธันวาคม 2566


 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home