หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2023
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 01:13:31


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Asia Network Beyond Design 2023 Periodical Exhibition โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์และศิลปกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home