หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-19 14:05:50


ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ผศ.สุวิธธ์ สาดสังข์ และ อ.สุภาวดี จุ้ยสุขะ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการ Asia Network Beyond Design 2021 Exhibition 

โดยสามารถรับชมนิทรรศการในรูปแบบ 3 มิติเสมือนจริงได้ที่ https://720yun.com/vr/d6823wi8xla

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home