หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ขอให้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ขอให้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-17 11:32:12

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home