หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ดำเนินการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ดำเนินการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 15:45:03

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 สมาพันธ์ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (PATH) โดย ผศ.ดร. สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ประธานสมาพันธ์ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (PATH) จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการและตัวแทนสมาชิกสามัญระดับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง จากหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย






งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home