หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 11:07:08


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม มีมติเลือกและแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
เป็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home